Bij het samenstellen van onze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. VAKANTIE IDEE kan echter niet voor de volledigheid en juistheid van opgenomen informatie instaan. Op onze site verwijzen wij naar andere internetsites. Alhoewel wij deze sites met de grootste zorgvuldigheid selecteren staan wij niet in voor het juist functioneren van deze sites en de inhoud daarvan. De inhoud van deze site mag alleen worden gebruikt voor privé gebruik, het is niet toegestaan enige informatie van deze site te vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden of tegen betaling ter beschikking te stellen aan derden.

VAKANTIE IDEE is en geheel zelfstandige onderneming. Iedere gesuggereerde verbintenis met Hapimag berust op toeval en is een misverstand. VAKANTIE IDEE wijst dit misverstand dan ook met klem af en benadrukt de onafhankelijke positie van VAKANTIE IDEE. Eveneens is VAKANTIE IDEE niet op enigerlei wijze verbonden met Haben. Ook wijzen wij met klem iedere verbintenis met Haben af.

VAKANTIE IDEE behoudt zich het recht voor de inhoud van de website zonder aankondiging vooraf te wijzigen. Aan de inhoud van de informatie op de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van deskundig advies van Hapimag. Gebruik van de informatie op deze site zonder verificatie of deskundig advies van Hapimag is voor rekening van gebruiker.

Hapimag is een beschermde handelsnaam. VAKANTIE IDEE gebruikt deze naam alleen ter aanduiding van het product of voor informatie over onze service, de bemiddeling bij aankoop van Hapimag producten op de particuliere markt, te geven.

Op deze website is het Nederlandse recht van toepassing.