Privacybeleid

Vakantie-idee gevestigd aan Lange Maat 5, 6932 AB, Westervoort, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.vakantie-idee.nl Lange Maat 5, 6932 AB, Westervoort, Nederland +31 6 26042028

Algemeen:

Wij zijn een onafhankelijke onderneming en bemiddelen bij de aan- en verkoop van Hapimag producten op de particuliere markt. Daarvoor bieden wij op onze website Hapimag producten aan waarvan eigenaren van die producten ons opdracht hebben gegeven deze voor hen te verkopen. Wij verwerken daarbij uw persoonsgegevens doordat u ze zelf aan ons verstrekt of ter uitvoering van de overeenkomst welke u met ons sluit. Daarom verwerken wij persoonsgegevens van zowel kopers als verkopers binnen en buiten Nederland en soms ook buiten de Europese Unie.

Zorgvuldigheid bij het verwerken van deze persoonsgegevens vinden wij belangrijk, daarom beveiligen wij deze gegevens en verwerken wij ze zorgvuldig. Onze website hebben wij daarom beveiligd volgens het “Hyper Text Transfer Protocol Secure”. Hiermee worden uw persoonsgegevens versleuteld verstuurd en kunnen de gegevens niet één op één door derden worden gelezen mochten ze worden onderschept. Wij houden ons bij het uitvoeren van onze werkzaamheden aan de eisen uit de privacywetgeving.

Persoonsgegevens:

Voor de overdracht van Hapimag producten kunnen wij onderstaande persoonsgegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Geslacht,
 • Achternaam en voornamen,
 • Adres,
 • Postcode en woonplaats,
 • Woonland,
 • Geboortedatum,
 • Telefoonnummers,
 • E-mailadres,
 • Bedrijfsgegevens,
 • IBAN,
 • informatie welke u zelf invult op open tekstvelden in contactformulieren of welke u ons toe stuurt per email of reguliere post of welke u ons mededeelt in telefoongesprekken,
 • Hapimag lidmaatschapsnummer

 

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens:

 • wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend met het doel om;
  • te bemiddelen bij de aan- en verkoop van Hapimag producten,
  • u te kunnen informeren over de status van de overdracht,
  • onze website te verbeteren en
  • eventuele klachten te kunnen behandelen.
 • wij verwerken deze persoonsgegevens alleen als dat nodig is voor de hiervoor genoemde doelen.
 • wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen tenzij
  • dat nodig is voor de overdracht van Hapimag producten of de behandeling van eventuele klachten en
  • dat wettelijk is verplicht. Zo kan bijvoorbeeld de belastingdienst, een rechter of het Openbaar Ministerie ons in bepaalde gevallen verplichten uw gegevens te verstrekken. In dat geval kunnen wij dat niet weigeren en
  • wij de postbezorger vragen om dokumenten bij u af te leveren.
 • wij maken afspraken met de partijen waarmee wij uw gegevens delen om er voor te zorgen dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
 • wij doen ook zaken met kopers buiten de Europese Unie. Daarom wisselen wij ook met hen persoonsgegevens uit als dat nodig is voor de overdracht van Hapimag producten. Omdat buiten de Europese Unie andere regels voor privacybescherming gelden kunnen wij in die gevallen helaas niet garanderen dat regels uit de Europese privacywetgeving wordt nageleefd.

Bewaren:

Wij bewaren uw persoonsgegevens op onze lokale computers. Deze computers beveiligen wij door middel van wachtwoorden en beveiligingssoftware. Alleen onze eigen medewerkers hebben toegang tot deze computers. De wachtwoorden en software controleren wij regelmatig en ze worden regelmatig ge-updatet. Op die manier zorgen wij ervoor dat onbevoegden geen toegang tot uw persoonsgegevens hebben.

Als de overdracht van de door u, via ons, aangeboden of aangeschafte Hapimag producten volledig is afgerond zullen wij uw persoonsgegevens binnen 2 maanden verwijderen uit onze database, tenzij de wet ons verplicht de gegevens langer te bewaren. Een voorbeeld daarvan is dat wij onze financiële administratie beschikbaar moeten houden voor de belastingdienst.

Recht op inzage:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vakantie-idee.

Tevens kunt u bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, mailen via het contactformulier op de contactpagina van onze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie, uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vakantie-idee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Minderjarigen:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over personen jonger dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het formulier op onze contactpagina van deze website. Wij verwijderen deze informatie dan onmiddellijk.

Aanpassingen:

Deze privacyverklaring kunnen wij aanpassen als dat nodig is. Wij zullen echter nooit uw persoonsgegevens zonder toestemming voor andere doeleinden dan wij hebben afgesproken verzamelen of verwerken. Wij raden uw echter wel aan deze verklaring regelmatig te lezen zodat u van de actuele verklaring op de hoogte bent.

Niet verstrekken:

Uiteraard bent u vrij om ervoor te kiezen uw persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken of ons niet toe te staan deze te verwerken en te delen. Wij kunnen dan echter de overdracht van Hapimag producen niet voor u uitvoeren.

Cookies:

Wij maken geen gebruik van Cookies. Wij sturen u geen nieuwsbrieven en reclamemails en wij geven uw gegevens daarvoor niet door aan andere partijen.